Så här kommer du i kontakt med oss på ULFIA:

Utvecklings- och konstruktionsavdelningen : Ulf Andersson (VD)
Försäljningsavdelningen : Ulf Andersson
Kvalitets och miljöansvarig : Ulf Andersson
Ekonomi : Ingrid Andersson
Namn :

Ulf Andersson

Ingrid Andersson

telefon

+46 (0)455 80596

+46 (0)455 80596

e-post

ulf.andersson@ulfia.se

ingrid.andersson@ulfia.se

2014-10-01